Leefgroepen

Dagcentrum

Begeleid zelfstandig wonen

Thuisbegeleiding

Projecten & giften

Stage-aanvraag De Wiekslag vzw

 

Via onze site heeft u kunnen kennismaken met onze visie en manier van werken binnen het multifunctioneel centrum.

Wij bieden de mogelijkheid tot stage in onze verschillende settings en binnen de verschillende functies.

Stageaanvragen kunnen enkel ingediend worden via onderstaand standaardformulier. Na uw kandidatuurstelling geven wij u zo spoedig mogelijk een antwoord. 

Voor beschikbare stageplaatsen, klik hier    .  

Indien u interesse heeft voor een stageplaats binnen onze afdelingen administratie, logistiek of IT, gelieve ook uw aanvraag in te dienen via nadia.peeters@dewiekslag.be. We zijn bezig met een aanpassing van onze website en onderstaand formulier werkt voorlopig even niet. Wij geven u zo spoedig mogelijk een antwoord.

Alvast bedankt voor uw interesse in de Wiekslag.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS:

Naam
Voornaam
Email
Telefoonnummer
Leeftijd
Woonplaats/verblijfplaats
Een wagen is noodzakelijk voor stage binnen mobiele begeleiding. Beschikt u over een wagen?  ja   nee

OPLEIDING-COMPETENTIES:

School
Contactpersoon school
Opleiding
Module/jaar
Relevante ervaring (schools, vakantiewerk, vrijwilligerswerk, ...)

STAGEVRAAG VOOR:

Werkvorm
Stageperiode van tot
Aantal uren per week

TOELICHTING/VRAGEN:


 

 

© 2019 browsbox - De Wiekslag VZW