Leefgroepen

Dagcentrum

Begeleid zelfstandig wonen

Thuisbegeleiding

Projecten & giften

GIFTEN

 

Voor de realisatie van haar projecten kan de Wiekslag vzw beroep doen op overheidssubsidies (voor meer informatie over de projecten, klik hier). Daarnaast moet De Wiekslag vzw zelf instaan voor ongeveer 40% van de kosten.

Deze zelffinanciering kan gedeeltelijk gegenereerd worden uit de eigen werking. Het grote deel moet evenwel komen van giften, sponsoring en inkomsten uit acties.

De Wiekslag vzw is erkend om fiscale attesten uit te schrijven voor giften vanaf 40 Euro.

 

Indien u de verdere uitbouw van de Wiekslag wenst te steunen, kan dit via:

                                       BE 77 4518 5206 8142

Voor sponsoring kunnen wij voorzien in een belangrijke "return-on-investment" via imagoversterkende en duurzame publiciteit.

 

 

© 2019 browsbox - De Wiekslag VZW